HSV – CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2024

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 20/04/2024 Công ty cổ phần Tập đoàn HSV đã hoàn thành Báo cáo tài chính Quý I/2024.

Thông tin được công bố và đăng tải chi tiết trong file đính kèm :

  1. Báo cáo tài chính Quý I/2024: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-BCTC-Quy-I2024-da-ky-20042024.pdf
  2. Giải trình Báo cáo tài chính Quý I/2024: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-giai-trinh-BCTC-da-ky-20042024.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968