HSV – CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2023

Kính gửi Quý cổ đông;

Ngày 20/07/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã hoàn thành Báo cáo tài chính Quý II/2023.     

Chi tiết xin xem file đính kèm:

  1. BCTC Quý II/2023: HSV – CBTT Bao cao tai chinh quy 2.2023 _ IDS
  2. Giải trình chênh lệch BCTC Quý II/2023: HSV – CBTT Giai trinh chenh lech Bao cao quy 2.2023

Trân trọng.      

024 6686 1968