HSV – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Xuân Trường

Kính gửi Quý cố đông,

HSV CBTT Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc Đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Xuân Trường

Chi tiết xem file đính kèm: NQ HĐQT so 05

Trân trọng.

024 6686 1968