HSV – CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua Bất động sản phục vụ làm địa điểm kinh doanh

Kính gửi Quý cố đông,

HSV CBTT Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc Đầu tư mua Bất động sản phục vụ làm địa điểm kinh doanh Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm: NQ HĐQT so 05A

Trân trọng.

024 6686 1968