HSV – Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ ( KTT bà Nguyễn Thị Thu Trang)

Kính gửi Quý cổ đông,

HSV xin thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2023/10/HSV-TB-thay-doi-NCLQ-cua-NNB-ban-cong-bo-da-ky-12.10.2023-1.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968