HSV – Thông báo thay đổi nhân sự phòng kế toán

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 7/2023/NQ-HĐQT-HSV và số 7A/2023/NQ-HĐQT-HSV  ngày 12/10/2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Kế toán

– Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng

– Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà Hoàng Lệ Nga

– Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng

– Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi nhân sự kế toán trưởng công ty

– Ngày bắt đầu có hiệu lực:12/10/2023

Chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2023/10/HSV-Thong-bao-thay-doi-nhan-su-phong-ke-toan-ban-cong-bo-da-ky-12.102023.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968