Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Quân – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Ngày 23/11/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã nhận được thông báo đăng ký bán cổ phiếu (mã CP: HSV) của Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Công ty CP Tập đoàn HSV Việt Nam(HSV) thông báo về giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ như sau:

– Mã cổ phiếu: HSV

– Họ tên Người nội  bộ: Nguyễn Văn Quân

– Chức vụ tại HSV: TV HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc

– Số lượng cổ phiếu HSV người nội bộ đang sở hữu: 3.832.500 cp, tỷ lệ 24.33%/Vốn điều lệ

– Loại giao dịch đăng ký: Bán

– Số lượng cổ phiếu HSV người nội bộ đăng ký bán: 3.000.000 cp, tỷ lệ 19.05%/Vốn điều lệ

– Giá trị giao dịch dự kiến: 15.000.000.000 VND

– Số lượng cổ phiếu HSV người nội bộ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 832.500 cp chiếm 5.29%

– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu tài chính cá nhân

– Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận

 Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 30/12/2023

Chi tiết xem tại văn bản đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2023/11/Thong-bao-giao-dich-cua-ong-Nguyen-Van-Quan.pdf

Trân trọng thông báo.

024 6686 1968