Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Văn Quân – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Ngày 07/12/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã nhận được Báo báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2023/12/BCGD-cua-ong-Nguyen-Van-Quan-2.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968