GTHN – Báo cáo tài chính quý III.2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 20/10/2022 Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành BCTC Quý III/2022.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

  1. BCTC Quý III/2022: HSV – CBTT BCTC QUY III 2022- KY 20.10.2022
  2. Giải trình BCTC Quý III/2022: HSV – Giai trinh chenh lech BCTC QUY III 2022- KY NGAY 20.10.2022

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968