GTHN – CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Kính gửi Quý cổ đông:

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu trả cổ tức là ngày thứ 6, 21-10-2022.

Chi tiết xin Quý cổ đông xem file đính kèm: GTHN – CBTT Thông báo ngày giao dịch dau tien phat hanh CP tra co tuc-ky 17.10.2022

Trân trọng.

024 6686 1968