GTHN – CBTT Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 06/10/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Quyết định Về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu số 694/QĐ-SGDHN do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày 06/10/2022.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT QD chap thuan thay doi dang ky giao dich co phieu-đã gộp- ky 6.10.2022

Trân trọng.

024 6686 1968