GTHN -CBTT Báo cáo giao dịch của người nội bộ Bà Nguyễn Thị Thắm (chủ tịch HĐQT) và Bà Nguyễn Thị Hà Hưng ( Người được ủy quyền công bố thông tin)

  1. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Báo cáo Giao dịch cổ phiếu người nội Công ty.

  • Bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, đã bán: 4000 cổ phiếu. Mã chứng khoán: HSV
  • Bà Nguyễn Thị Hà Hưng – Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, đã bán: 40.000 Cổ phiếu – Mã chứng khoán HSV
    Chi tiết xin xem file đính kèmGTHN – CBTT bao cao giao dich nguoi noi bo-DA KY 6.4.2022
    Trân trọng.
024 6686 1968