GTHN – CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2022

Kính gửi Quý cổ đông;

Ngày 27/01/2023 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính quý IV/2022.

Chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT BCTC Quy 4 2022- da ky 27012023 – cims

Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý IV : HSV – Giai trinh chenh lech BCTC quy 4 2022 – da ky 27012023

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968