GTHN – CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông;

Ngày 19/01/2023 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

ông ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – Bao cao tinh hinh quan tri nam (ban ko co thong tin)

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968