GTHN – CBTT Danh sách cổ đông lớn, Cổ đông nhà nước

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Cổ đông lớn, Cổ đông nhà nước.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – Danh sach CĐ lon CĐ nha nuoc – ban che thong tin – da ky 19012023

024 6686 1968