GTHN – CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 20/07/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021:

Chi tiết trong file đính kèm: HSV__CBTT_BAO_CAO_TINH_HINH_QUAN_TRI_6_THANG_DAU_NAM_2021_ban_rut_gon_da_ky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968