GTHN – CBTT BCTC QUÝ IV 2021

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành BCTC Quý 4 năm 2021.

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm:

  1. HSV – CBTT BCTC Quy IV 2021-daky-11.1.2021
  2. HSV – Giai trinh chenh lenh BCTC quy IV 2021-daky-11.1.2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968