GTHN – CBTT Danh sách cổ đông nước ngoài cổ đông lớn

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội CBTT danh sách cổ đông nước ngoài , cổ đông lớn.

Thông tin  chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – Danh sach co dong lon co dong nha nuoc

Trân trọng.

024 6686 1968