GTHN – CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

  1. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 06/07/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14.

Chi tiết xin xem file đính kèm: GTHN – CBTT Thay doi DKKD thay doi lan 14 ban ko co thong tin ca nhan-daky 6.7.2022

Trân trọng.

024 6686 1968