HSV – CBTT DS Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông;

Căn cứ Công văn số 1057/SGDHN-QLNY ngày 23/06/2022 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Công ty Cổ Phần Gang Thép Hà Nội CBTT Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – Thong bao_thay doi nguoi co lien quan cua nguoi noi bo 01072022

Trân trọng.

024 6686 1968