HSV – Thông báo thay đổi nhân sự 01072022

Kính gửi Quý cổ đông;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT-GTHN ngày 01/07/2022 của công ty Cổ Phần Gang Thép Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty Cổ Phần Gang Thép Hà Nội.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – Thong bao thay doi nhan su 01072022-trang-1-3 – da ky

Trân trọng

024 6686 1968