GTHN – CBTT Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng,
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/11/2021, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11.
Chi tiết trong file đính kèm dưới đây:
1. HSV – TB thay doi DKKD lan thu 11-đã gộp-trang-1,3- da ky 4.11.2021

Trân trọng

024 6686 1968