GTHN – CBTT Quyết định Chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Kính gửi Quý Cổ đông,
Căn cứ Quyết định số 617/QĐ/SGDHN ngày 09/11/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.
Chi tiết xem file đính kèm:
1. HSV – CBTT QD Chap thuan thay doi dang ky giao dich co phieu-đã gộp-Daky 10.11.2021
2. HSV – Quyet dinh chap thuan dang ky thay doi giao dich co phieu 9112021

024 6686 1968