GTHN – CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Kính gửi Quý cổ đông,
Căn cứ Thông báo số 3379/TB-SGDHN ngày 12/11/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.
Chi tiết Quý đông xem file đính kèm: HSV -CBTT Về ngày giao dich dau tien doi voi co phieu thay doi giao dich-đã gộp- da ky 12.11.2021

Trân trọng.

024 6686 1968