GTHN – CBTT Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15

Kính gửi Quý cổ đông;

Ngày 06/10/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2022.

Chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT DKKD thay doi lan thu 15-đã gộp- KY 6.10.2022

Trân trọng.

024 6686 1968