GTHN – CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông,
Căn cứ Nghị quyết số 13/HSV/NQ-HĐQT ký ngày 20/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
Chi tiết Quý cổ đông xem thêm file đính kèm:
1. HSV – CBTT NQ HDQT Thong qua ket qua chao ban co phieu rieng le nam 2021-daky20.12.2021
Trân trọng.

024 6686 1968