GTHN – CBTT Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi Quý Cổ đông và Khách hàng,
Căn cứ: Công văn số 8277/UBCK-QLCB ngày 09/12/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của Công ty.
Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:
1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.000.000 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
5. Đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền
Các nhà đầu tư trong danh sách mua cổ phiếu riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 12A/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 thực hiện mua cổ phiếu và nộp tiền theo chỉ dẫn sau:
– Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/01/2021
– Số lượng cổ phiếu đặt mua: theo số lượng đã được Hội đồng quản trị phê duyệt
– Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội – Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
– Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
– Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
+ Số TK: 1018917867
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

– Các thông tin liên quan đến cổ phiếu phát hành riêng lẻ đề nghị quý vị liên hệ với Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội theo:
+ Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
+ Điện thoại: 024.6686 1968

Trân trọng!
Chi tiết xin xem thêm file đính kèm: GTHN – CBTT Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

024 6686 1968