GTHN – Thông báo giao dịch của ông Nguyễn Văn Quân – TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty.

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 11/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội nhận được thông báo mua thêm 3.000.000 cổ phiếu của ông Nguyễn Vân Quân – TV HĐQT – Tổng giám đốc công ty.
Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm : Thong bao giao dich cua ong Nguyen Van Quan – TGD

Trân trọng.

024 6686 1968