GTHN – CBTT NQ HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu

Căn cứ Nghị quyết số 0106/2021/NQ -HĐQT-GTHN ngày 01/06/2021;

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội CBTT NQ HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu;

Chi tiết trong file đính kèm GTHN – NQ HĐQT thong qua trien khai phuong an phat hanh co phieu-da ky02.06.21

024 6686 1968