GTHN – CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận kinh doanh lần thứ 10

Ngày 19/05/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã được Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10.
Chi tiết trong file đính kèm: HSV – CBTT TB thay doi DKKD lan 10- daky

024 6686 1968