GTHN – CBTT Thông báo Nhân Sự Hội đồng quản trị

Kính gửi quý cổ đông,
Căn cứ thông báo số 04/2021/TB-GTHN ngày 05/05/2021;
Ngày 05/05/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị chi tiết file đính kèm dưới đây: HSV – Cong bo thong tin thay doi nhan su -5.5.2021_0001-da ky

024 6686 1968