GTHN – CBTT NQ HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào công ty Cổ phần TM&DV Bắc Việt Green

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT- GTHN  ngày 29/06/2021. Công ty CP Gang thép Hà Nội công bố thông tin về việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần TM&DV Bắc Việt Green.

Chi tiết trong file đính kèm: HSV – CBTT NQ HĐQT Vv dau tu gop von vào Cong ty CP Bac Viet Green

Trân trọng.

024 6686 1968