GTHN – CBTT NQ HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông,
Căn cứ Nghị quyết số 12A/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
Chi tiết Quý cổ đông xem file đính kèm đưới đây:
1.HSV – CBTT NQ HĐQT 12A Vv thong qua chi tiet phuong an chao ban cp rieng le nam 2021-da ky 17.11.2021

Trân trọng.

024 6686 1968