GTHN – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Kinh gửi các cổ đông;

Công ty cổ phần gang thép Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT Thông bao ve ngay dang ky cuôi cung phat hanh cp tra co tuc- DA KY 12.8.2022

Trân trọng.

024 6686 1968