HSV – CBTT Danh sách cổ đông lớn, Cổ đông nhà nước năm 2023

Kính gửi quý Cổ đông,

HSV Việt Nam Công bố thông tin Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2023

Chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/01/HSV-CBTT-Danh-sach-co-dong-lon-co-dong-nha-nuoc-nam-2023-da-ky-30012024.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968